O dvanástich zbojníkoch by Viera Štoudková Růžičková

O dvanástich zbojníkoch

By Viera Štoudková Růžičková

  • Publication Date: 2014-08-20
  • Genre: Children & Teens

Book Synopsis

Kto chce, môže túto rozprávku nielen čítať, ale trochu pri tom aj počítať.
5<12, 12=11+1, 1<5
5<11, 11=10+1, 1<5
5<10, 10=8+2, 2<5
 5<8, 8=5+3, 3<5
 5=5, 5=1+4, 4<5
1<5

Popular searches in Children & Teens Books : Read online O dvanástich zbojníkoch by Viera Štoudková Růžičková, O dvanástich zbojníkoch Viera Štoudková Růžičková PDF EBOOK download, O dvanástich zbojníkoch Viera Štoudková Růžičková epub iphone download, O dvanástich zbojníkoch Viera Štoudková Růžičková AUDIOBOOK play, O dvanástich zbojníkoch by Viera Štoudková Růžičková EPUB ebook reader, O dvanástich zbojníkoch book review , Download Viera Štoudková Růžičková's book MOBI, free ebook apk , O dvanástich zbojníkoch book discussion forum, O dvanástich zbojníkoch Viera Štoudková Růžičková zip rar ebook file, Children & Teens

Comments