O Čudnom Krokodílovi by Viera Štoudková Růžičková

O Čudnom Krokodílovi

By Viera Štoudková Růžičková

  • Publication Date: 2014-02-19
  • Genre: Children & Teens

Book Synopsis

Pri veľkej rieke žila skupinka zelených krokodílov. Jeden z nich bol trošku iný, než ostatní. Na chrbte mal namiesto krokodílích šupín vyrastenú hustú zelenú srsť! Nevedelo sa veľmi, ako sa mu to stalo. Srsť mu vadila čím ďalej tým viac. Vždy, keď vyšiel z vody na breh, mokrá srsť ho studila a dlho trvalo, kým vyschla.

Popular searches in Children & Teens Books : Read online O Čudnom Krokodílovi by Viera Štoudková Růžičková, O Čudnom Krokodílovi Viera Štoudková Růžičková PDF EBOOK download, O Čudnom Krokodílovi Viera Štoudková Růžičková epub iphone download, O Čudnom Krokodílovi Viera Štoudková Růžičková AUDIOBOOK play, O Čudnom Krokodílovi by Viera Štoudková Růžičková EPUB ebook reader, O Čudnom Krokodílovi book review , Download Viera Štoudková Růžičková's book MOBI, free ebook apk , O Čudnom Krokodílovi book discussion forum, O Čudnom Krokodílovi Viera Štoudková Růžičková zip rar ebook file, Children & Teens

Comments