Diccionario Ingles-Español-Tagalog by Sofronio G. Calderón

Diccionario Ingles-Español-Tagalog

By Sofronio G. Calderón

  • Publication Date: 2007-03-04
  • Genre: Dictionaries & Thesauruses
4 Score: 4 (From 18 Ratings)

Book Synopsis

Hango sa kahusayan ni Sofronio G. Calderón sa wikang Ingles, Español, at Tagalog, ang diccionariong ito ay magdudulot ng kalinawagan ukol sa paggamit ng mga salitang naiakda. Pero higit pa sa roon, ito’y sulyap din sa pamamaraan ng pagtatalayakan noong panahon pa ng mga Kastila–at kung paano ito nagbago sa panahon natin ngayon.

Popular searches in Dictionaries & Thesauruses Books : Read online Diccionario Ingles-Español-Tagalog by Sofronio G. Calderón, Diccionario Ingles-Español-Tagalog Sofronio G. Calderón PDF EBOOK download, Diccionario Ingles-Español-Tagalog Sofronio G. Calderón epub iphone download, Diccionario Ingles-Español-Tagalog Sofronio G. Calderón AUDIOBOOK play, Diccionario Ingles-Español-Tagalog by Sofronio G. Calderón EPUB ebook reader, Diccionario Ingles-Español-Tagalog book review , Download Sofronio G. Calderón's book MOBI, free ebook apk , Diccionario Ingles-Español-Tagalog book discussion forum, Diccionario Ingles-Español-Tagalog Sofronio G. Calderón zip rar ebook file, Dictionaries & Thesauruses

Latest User Reviews

  • Cictionario - ingles, espanol, tagalo

    1
    By bcmi
    A waste of money. Almost useless.

Comments